שיקולים בקשר לשקל

כאשר בוחנים תנודות בשער השקל ומנסים לפרשן אותם, הדבר הכי חשוב הוא להבחין בין תנודה הנגרמת על ידי גורם או גורמים חיצוניים (‘אקסוגניים’) למשק הישראלי, לבין תנודה בשקל שהגורם לו הוא התפתחות פנימי או מקומי (‘אנדוגניים’). כלל זה תקף במיוחד בקשר לאירועי הימים האחרונים.