שיאכלו עוגות?

אייטם זה מהווה תגובה  — כולל  הערות, הערכה ומחלוקת — לכתבה של דורון צור היום בדה מרקר שמוצגת בכתובת: http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=/ibo/repositories/stories/m1_2000/skira20100725_1181237.xml