“דירוג האשראי של גרמניה” – ראיון לתכנית ‘סדר יום’ עם קרן נויבך

דרוג האשראי של גרמניה – ראיון מה- 26.7.12, בעקבות הורדת תחזית דירוג האשראי של גרמניה על ידי סוכנות הדירוג “מודי’ס”, המשמעויות וההשלכות האפשריות.