הצוק הפיסקלי, המשק האמריקני ואנחנו – מצגת

הצוק הפיסקלי, המשק האמריקני ואנחנו – מצגת מהרצאה שניתנה בכנס לקוחות של KPMG סומך-חייקין, ב  3.1.13. ההרצאה עסקה ב”מצוק הפיסקלי” של המשק האמריקני, בניתוח מצבו של המשק האמריקני עד כה ובעתיד, בתרחישים עתידיים ובהשלכות שעשויות להיות להם על המשק האמריקני ועלינו.

המשבר באירופה – מצגת

המשבר באירופה – מצגת מהרצאה שניתנה לראשי נציגויות באירופה, בכנס של משרד החוץ, ב  1.1.13. ההרצאה סקרה באופן כללי את המשבר באירופה,  גורמיו, השלכותיו ותרחישים אפשריים להמשך התפתחותו, תוך הצגת ההשלכות החברתיות והפוליטיות שעשויות להיות למשבר הפיננסי והכלכלי על האיחוד האירופי כולו.

גלי עלייה כמנוע צמיחה מרכזי במשק הישראלי בעבר ובעתיד – מצגת

גלי עלייה כמנוע צמיחה מרכזי במשק הישראלי בעבר ובעתיד – מצגת מהרצאה שניתנה ביוני 2012 בכנס השנתי של האגודה הישראלית לכלכלה. ההרצאה העלתה את הטענה לפיה מחזורים קבועים של צמיחה מהירה במשק הישראלי הם במידה מרובה תולדה של גלי עלייה גדולים, ותמכה את הטיעון בראיות אמפיריות.

המשבר באירופה: שורשים, התפתחות וצפי – מצגת

המשבר באירופה: שורשים, התפתחות וצפי – מצגת מהרצאה שניתנה ב- 28.3.12 בפני פורום הסטודנטים לכלכלה של האוניברסיטה העברית בירושלים. המצגת סוקרת את את המצב באירופה בזמן נתינתה (מרץ 2012), וכן את שורשי המשבר וצפי להתפתחויות עתידיות.

הצפי לגל עלייה גדול ממערב אירופה, והצורך להיערך לקראתו – מחקר

שניים מתוך שלושת הפרקים של מחקר מפברואר 2012,  הסוקר את ההיסטוריה של ההגירה היהודית ממערב אירופה, את השפעת גלי העלייה על הכלכלה הישראלית, ואת המצב הנוכחי בקרב יהודי מערב אירופה, ומסיק מסקנות לגבי גלי עלייה עתידיים ממערב אירופה ומשמעותם הכלכלית לישראל. שני הפרקים הראשונים מצורפים כקבצי WORD. חלק ראשון – רקע חלק שני – יהדות …

Continue reading ‘הצפי לגל עלייה גדול ממערב אירופה, והצורך להיערך לקראתו – מחקר’ »

המשבר העולמי והעידן הכלכלי החדש – מצגת

המשבר העולמי והעידן הכלכלי החדש – מצגת מהקורס “להבין בכלכלה” – קורס בכלכלה לקהל הרחב, שניתן ב- 21.12.2011. המצגת סוקרת בקצרה את המשבר הכלכלי, משמעויותיו לגבי ארה”ב, אירופה וסין, וכן משמעויות רלוונטיות בתחום ההשקעות.

Immigration Flows as the Historical Driver of the Israeli Economy – מצגת (אנגלית)

Immigration Flows as the Historical Driver of the Israeli Economy – מצגת (באנגלית) מהרצאה שניתנה ב Said Business School באוניברסיטת אוקספורד, ב- 15.11.2009. ההרצאה העלתה את התיאוריה לפיה מחולל מרכזי של גלי צמיחה במשק הישראלי הם גלי העלייה, ותמכה אותה בראיות אמפיריות. (הרצאה דומה ניתנה, בעברית, בכנס השנתי של האגודה הישראלית לכלכלה, ביוני 2012).

מחקר ה”סופר שקל”

מחקר העוסק בהתפתחות הבלתי רגילה בשער השקל בעשור הראשון של המאה העשרים ואחת. המחקר מחולק ל-4 גליונות, והוא סוקר את התהליכים, הגורמים, והמשמעות של השינויים יוצאי הדופן בשער המטבע הישראלי. בסיום, מספק המחקר הצעות וכיווני מחשבה על האפשרויות העומדות בפנינו בטיפול בבעיה זו. (ארבעת פרקי המחקר, שהתפרסמו במסגרת “דו”ח לנדאו”, The Landau Report, מצורפים כקבצי …

Continue reading ‘מחקר ה”סופר שקל”’ »