הטרם תדע? למה לחכות עד למכה התשיעית לפני שמודים בטעויות ונוטשים דוגמות מוטעות?

המערכת הפיננסית חדלה למלא את תפקידה העיקרי, שהוא לשמש מנגנון לקביעת השווי הנכון של נכסים פיננסיים. במילים פשוטות, המערכת השתגעה והטירוף המשתולל ייגמר – כמו תמיד במצבים אלה — רע מאוד.

אומדן ביצוע תקציב לחודש נובמבר

“אומדן ביצוע תקציב” נבנה על בסיס תזרים המזומנים היומי של הממשלה.
שינוי היתרה היומי בבנק ישראל מנותח וממוין לזרמי הוצאות והכנסות, ובאמצעות מקורות מידע נוספים נבנה אומדן ראשוני ובזמן אמת של ביצוע התקציב.
אומדן ביצוע התקציב משמש לחישוב יומי וחודשי של נתוני הגירעון הממשלתי ומימונו, ונתוני ההוצאות וההכנסות של הממשלה על רכיביהם השונים.

אל תאמינו לדברי רגיעה ממסדיים. המשבר רק בתחילתו — אבל כל אחד יכול להציל את עצמו בצעדים פשוטים וזמינים.

נדהמתי ונזדעזעתי. לא מכך שהבורסה בתל אביב רשמה את הירידה היומית הגדולה ביותר מזה כמה וכמה שנים. ירידה זו היתה תוצאה בלתי נמנעת מהירידות החדות בכל העולם — ובמיוחד בארה”ב — מאז שהבורסה שלנו נסגרה לסוף השבוע הקודם, ביום חמישי אחה”צ. אמנם נכון, בהינתן ימי החג ברוב העולם בשני/ שלישי, הבורסה התל אביבית היתה יכולה …

Continue reading ‘אל תאמינו לדברי רגיעה ממסדיים. המשבר רק בתחילתו — אבל כל אחד יכול להציל את עצמו בצעדים פשוטים וזמינים.’ »

על פרשת דרכים

שוקי המניות במערב הגיעו לנקודת ההכרעה. תיתכן ירידה מוגבלת שתהווה השלמה לתיקון ‘בריא’ — ומשם חזרה למסלול עולה. אבל הסבירות הגבוהה יותר היא לירידה חדה באופן מידי, כשלב ראשון במהלך שלילי הרבה יותר גדול ומקיף

גורל שוק המניות ייגזר בשוק האג”ח

ינואר היה חודש חלומי בשוקי המניות. אבל במקביל, התשואות בשוקי האג”ח עלו והמחירים שם ירדו. דווקא התפתחות זו היא שצריכה לעמוד במרכז תשומת הלב של כל משקיע, לא החגיגה הפרועה בשוק המניות.