תפנית בתחום הסחר: הייצוא חוזר לצמוח

שבוע עמוס נתונים מקרוכלכליים עומד בפתח – כולל פרסומם של הרבה נתונים שבחודש רגיל היו מופיעים סביב ה-20 לחודש ואף מאוחר יותר. כנראה שאנשי הלמס רוצים לצאת לחופשה מרוכזת לאחר שניקו את השולחן

אבל מה לנו כי נלין על הנתונים ועל מעבדיהם, כאשר הם מספקים לנו את ההפתעה הנעימה הראשונה מזה כמה שבועות טובים, ובתחום הספציפי של סחר חוץ – הבשורה הראשונה שהיא טובה באופן חדמשמעי לפחות מאז 2011, ואולי מאז 2010 (לא בדקתי לעומק, אבל מגמת ההרעה בנתוני הסחר התחילה ב-2010 והוחרפה מאוד השנה).

הבשורה הטובה הזאת היא כפולה, אבל לא מכופלת. למה הכוונה? יש בשורה טובה בנתונים החדשים, המתייחסים לחודש יולי, אבל אותה בשורה מקיפה גם את יוני – מפני שהלמס תיקן את נתוני יוני המקוריים לכיוון החיובי. אבל היא לא טובה מכופלת, מפני שהחדשות הטובות נוגעות רק לייצוא, בעוד שבייבוא אין בשורה של ממש. אבל, מי שתקוע במדבר אל לו להתלונן כאשר הוא מקבל רק חצי כוס מלאה


ולפרטים העיקריים:

יולי:

  • הגירעון המסחרי הכולל הסתכם ב-1.6 מיליארד דולר במדידה הגולמית. אולם, לאחר ניכוי עונתי, וללא אניות, מטוסים ויהלומים (פריטים שמקובל להוציא מהחישוב הכולל, מסיבות שונות אך מוצדקות), הגירעון ביולי הסתכם ב-983 מיליון דולר בלבד. זהו הגירעון החודשי הנמוך ביותר (לפי מדידה זו) מאז 2010.

  • הייבוא ביולי, מנוכה עונתיות וללא אניות, מטוסים, יהלומים וגם חומרי אנרגיה, היה נמוך רק במעט מממוצע המחצית הראשונה של השנה. אם כוללים חומרי אנרגיה, הירידה היא משמעותית יותר, אבל עדיין פחות מ-5%.

  • לעומת זאת, הייצוא ביולי, מנוכה עונתיות וללא אניות, מטוסים ויהלומים, הסתכם ב-4.2 מיליארד דולר, הסכום החודשי הגבוה ביותר בשנה האחרונה ואולי אפילו שיא של כל הזמנים. בכל מקרה, רמה זו גבוהה בכ-12% לעומת הממוצע של המחצית הראשונה של השנה.

  • הלמס מציין שהגידול בייצוא נבע בעיקר מעלייה בענפי ההייטק, ובאופן ספציפי מענפי התרופות והרכיבים האלקטרוניים – בדיוק הענפים שתרמו הכי הרבה להאטה בייצוא בשנהשנתיים האחרונות.

יוני:

  • הלמס תיקן את נתוני יוני שהתפרסמו לראשונה ביולי, כך שהגירעון ליוני הצטמצםבכ-224 מיליון דולר(מ-1.886 מיליארד ל-1.662 מיליארד). תרומת הייבוא לתיקון הזה הסתכמה בגידול של 3 מיליון דולר, כלומר כל התיקון (וקצת יותר) הגיע מכיוון הייצוא, שהיה גבוה ב-227 מיליון דולר מהדיווח הראשוני.

  • בנתונים מנוכי עונתיות וכו‘, אותו תיקון חוזר על עצמו, פחות או יותר. המשמעות היא שהגירעון מנוכה העונתיות ביוני לא היה ענקי, כפי שדווח קודם, אלא רק גדול מאוד, בהיקף דומה לממוצע של ינואריוני.

מה כל זה אומר?

ראשית, העובדה שמדובר בשינוי המשתרע על פני חודשיים כבר מעניקה בסיס לתקווה שלא מדובר במשהו נקודתי וחולף. הייצוא ביוני היה גבוה הרבה יותר משחשבנו, וביולי הוא עלה עוד.

שנית, אם – וזהו אם גדול מאוד – המגמה הזו תימשך, אזי אפשר יהיה לדבר על תפנית של ממש במגמת ההרעה עליה כתבתי בחודשים האחרונים. הירידה בייבוא בוא תבוא בהמשך, אם בגלל המיתון המסתמן, ואם בגלל החלפת הנפט המיובא בגז טבעי כחוללבן (החל מהשנה הבאה). אבל העליה בייצוא לא מובטחת, והיא יותר חשובה.

לסיכום: בשורה טובה, ממש בלתי צפויה, ויש לקוות שהיא תתמיד

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *