ציון עובדות – תקציב אפריל: הסערה מתחילה להכות

נושא: תקציב הממשלה

מקור הנתונים: משרד האוצר, אגף החשב הכללי

תאריך פרסום:7 מאי 2020

תאריך כתיבת הסקירה: 8 מאי 2020

 

רקע לנתונים:

תדירות הפרסום: חודשי

מהות הנתונים: דיווח על ההכנסות וההוצאות של הממשלה, לפי פילוחים שונים. “אומדן ביצוע תקציב” נבנה על בסיס תזרים המזומנים היומי של הממשלה… אומדן ביצוע התקציב משמש לחישוב יומי וחודשי של  נתוני הגירעון הממשלתי ומימונו, ונתוני ההוצאות וההכנסות של הממשלה על רכיביהם השונים. (מאתר החשב הכללי).

 

איכות הנתונים: גבוהה, למרות שהנתונים מוצגים כ’אומדן’ ראשוני ומתפרסמים תוך כשבוע מסוף החודש הקודם – ולכן צפויים לעדכונים. בפועל, רובם המכריע של הרביזיות הן קטנות ודי נדיר שהתמונה הכוללת של האומדן הראשוני משתנה באופן מהותי בהמשך.

כאשר ישנן בעיות טכניות או תופעות מהותיות, המשפיעות על איכות הנתונים בחודש נתון ו/או יוצרות סטיות או חריגות, הן מובלטות בסקירה אנשי האוצר המתלווה לנתונים.

 

סקירה

שורה תחתונה:

נתוני התקציב לאפריל חושפים את המשבר הפיסקאלי המתהווה במלוא עוצמתו – למרות האירוניה הקלה שהגירעון החודשי הוא מעט נמוך מזה של מרס.

התנפחות הגירעון נובעת, ברובה המכריע, מהתפתחויות מירידה בהכנסות, בעוד שבצד ההוצאות נמנעת התפרצות בגלל המשטר התקציבי החונק שמטיל החוק במצב שאין תקציב מאושר –הוצאה חודשית המוגבלת ל-1/12 של התקציב של השנה הקודמת.

אמנם נכון, נחקקו תיקונים ונוצרו מסגרות עוקפי-חוק כדי לטפל במשבר הקורונה, אבל אלה רק התחילו לפעול באפריל. בהקשר זה, ראויה לציון הסקירה הנפרדת והמפורטת שסיפק אגף החשב הכללי באוצר למה שהוא מכנה “התכנית הכלכלית” – כלומר אוסף הצעדים שהממשלה אישרה לטפל במשבר.

סקירה זו מציגה בצורה ברורה את כל הצעדים, את היקפם המתוכנן ואת היקף הביצוע שלהם באפריל. לאור הדיון הציבורי בשאלה האם היקף התוכנית המתוכנת עונה על הצרכים הרבים והדחופים שהתעוררו. הדיווח, לפיו בוצע באפריל רק 20% מאותו היקף מתוכנן חייב לעורר תחושות אכזבה והחמצה בקרב הציבור.

 

הנקודות הבולטות העולות מהגרף ומהטבלה:

הגרעון:

 • הגירעון באפריל היה גדול מאוד (כצפוי) ועמד על 14.9 מיליארד ₪, לעומת 4.9 מיליארד באפריל 2019. אבל ביחס למרס נרשם קיטון בגירעון, שהגיע ל -15.9 מיליארד ₪ בחודש הקודם.
 • במצטבר, ולמרות שבחודשיים הראשונים של 2020 נרשם עודף, תפח הגירעון עבור ינואר-אפריל והגיע ל-28.3 מיליארד, כפול מהגירעון לינואר-אפריל 2019 (14.2 מילירארד ש”ח)
 • במונחי תמ”ג, הגירעון המצטבר ל-12 החודשים ממאי 2019 עד אפריל 2020 הגיע ל-4.8%, רמה שלא נצפתה מזה שנים רבות.
 • המנוע העיקרי מאחורי הרחבת הגירעון הוא הירידה בהכנסות, בעוד שהגידול בהוצאות מתון הרבה יותר – ראה פירוט למטה. את המגמה בגירעון, בהוצאות ובהכנסות, הכל במונחי תמ”ג, מציג האוצר מדי חודש בגרף. בגרף המעודכן לחודש אפריל, ניתן לראות שההוצאות עלו לרמה של 28.9% מהתמ”ג – הרמה הכי גבוהה בשנים האחרונות, אבל גבוהה במידה מינימלית מאמצע 2019. לעומת זאת, ההכנסות צנחו לרמה של 24.1% באפריל, לעומת 25.2% במרס, וכל זה בפער ניכר מכל נקודת זמן אחרת בשש השנים האחרונות.

 

צד ההכנסות:

 • הכנסות המדינה ממיסים קטנו באפריל ל-21.2 מיליארד ₪, לעומת 23 מיליארד במרס – שגם נחשב נתון נמוך. את היקף הקיטון ניתן לסכם כך: הכנסות מרס-אפריל הסתכמו ב-44.2 מיליארד, לעומת הכנסות של 58.8 מיליארד בינואר-פברואר.
 • השתקפות חילופית של מצב ההכנסות באפריל עולה מההשוואה לאפריל 2019, על בסיס ‘שיעורי מס אחידים’ – כלומר בניכוי תיקוני חקיקה , ותופעות חריגות בתחום גביית המיסים. סה”כ ההכנסות באפריל השנה ירדו ב-19.7% לעומת אפריל אשתקד; הירידה הגדולה ביותר היתה במיסים עקיפים (23.2%) אבל גם במיסים ישירים נרשמה ירידה של 17.3%. באגרות היתה הירידה בהכנסות בשיעור של 16%.
 • הפגיעה בגביית מיסים ישירים היתה גבוהה יותר אצל עצמאים – ירידה של 46% לעומת אפריל 2019 – אבל גם מקדמות מחברות נפגעו קשות (-21%).
 • במצטבר, לאחר ארבעה חודשים של שנת התקציב, הכנסות ממס הכנסה ירדו בכ-9% לעומת ינואר-אפריל 2019.

צד ההוצאות:

 • מפתיע לגלות כי הוצאות הממשלה לינואר-אפריל 2020, שהסתכמו ב-132 מיליארד ₪, היו גבוהות ב0.3% בלבד לעומת התקופה המקבילה ב-2019.
 • בהתייחס למשרדי הממשלה, הרי שהגידול בהוצאות של כל המשרדים עלה בפחות מאחוז אחד בשנת התקציב 2020 (עד וכולל אפריל) לעומת אשתקד.
 • במשרדים האזרחיים נרשמה עליה בשיעור של 3.5% (גם זאת בגלל סעיף ‘שונות’ – כלומר סיוע לנפגעי המשבר)., בעוד שהירידה בהוצאות מערכת הביטחון עמדה על 8.6%.
 • השפעת צעדי הממשלה, ביניהם מימון של רשימה ארוכה של צעדים שאושרו במסגרת תקנות חירום, התחיל לבוא לידי ביטוי באפריל, אבל ימצא ביטוי מלא בחודשים הבאים.

נתונים על אודות התוכנית הכלכלית וביצועה:

 • התוכנית הכלכלית, לפי הגדרת משרד האוצר ובהתאם להחלטות הממשלה, מסתכמת ב-80 מיליארד ₪.
 • סכום זה מתחלק לשלוש קטגוריות ראשיות: א) תוכניות הממומנות מתקציב המדינה, דרך הוצאות של משרדי ממשלה – 35 מיליארד ש”ח; ב) תוכניות אשראי והחזרים – 29.25 מילארד ש”ח; ג) תשלום לעובדים בחל”ת – באמצעות המוסד לביטוח לאומי (בי”ל) — 15.4 מיליארד ₪.
 • בחודש אפריל בוצעו, אם בתשלומים במזומן ואם בהתקשרויות והתחייבויות בפועל, הסכומים הבאים, (בסוגריים אחוז מהסה”כ המתוכנן):
 • מתקציב המדינה – 11.22 מיליארד (32%)
 • אשראי ותזרים – 8.62 מיליארד (29%)
 • עובדים בחל”ת – 1 מיליארד (6%)

בסה”כ, באפריל הביצוע הכולל הגיע ל26% מהתוכנית.

לסיכום:

 • בהעדר תקציב מאושר ל-2020, אין ‘יעד לגירעון’ השנה, אבל שיעור של 4.8% תמ”ג היה נחשב גבוה מאוד בתנאים נורמליים והיה מעורר תגובה חריפה. אבל בתנאים החריגים של היום, השאיפה היא דווקא להגדיל את הגירעון במהירות האפשרית, והוא צפוי במהלך השנה להתרחב ואף להגיע לרמה כפולה מזו שאנו נמצאים בא עכשיו.

סוף

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *